Pædagogik

For os i Tumlehøj er det vigtigt :

At udvikle, inspirere, motivere børnene og samtidig give dem tryghed og omsorg.

Vores mål er :

·         at udvikle børnenes sociale kompetencer, så de kan begå sig i forskellige situationer uden problemer

·         at udvikle børnenes selvværd og selvtillid, uden de er selvhævdende på andres bekostning

·         at udvikle børnenes sprog med et godt ordforråd, så de kan sætte ord på oplevelser, følelser, og deltage sproglig aktivt i aktiviteter og lege med andre børn

·         at give de enkelte børn udfordringer, støtte og vejledning i deres udvikling både sprogligt, motorisk, socialt og intellektuelt.

Vi er positive i samværet med børnene, så de møder forstående og imødekommende voksne.

Børn udvikler sig i forskellige tempi, og har hver deres personlighed, interesser og kompetencer. Derfor tages individuelle hensyn til det enkelte barn og vi bruger forskellige pædagogiske midler og metoder, da barnet ikke blot skal være en del af en gruppe, men også skal udvikle sig i sit eget tempo og ud fra den barnet er.

Dette arbejdes der med hver eneste dag i Tumlehøj i alle dagligdags aktiviteter. Det kan være, når vi dækker bord, spiller sammen, tager på tur, er på legepladsen osv. osv.

Der er fælles aftaler / regler, som gælder alle både børn og voksne, da vi selvfølgelig skal være gode rollemodeller.

Det betyder i hverdagen, at vi har fokus på : 

Omgangsformer – hvordan taler vi til og med hinanden – hvilke ord er accepterede og hvilke er ikke. Vi slår ikke hinanden.

Der er regler, når vi sidder om bordet og spiser – vi sidder f.eks. ikke med ryggen til bordet eller under det.

Vi snakker til hinanden i et toneleje, så andre også har mulighed for at høre hinanden.

Hygiejne – vi vasker hænder efter toiletbesøg og inden vi spiser m.m.

Vi er opmærksomme på forskellen mellem godmodige drillerier, kærlige øgenavne og hvor det drejer i retningen af mobning – ved sidstnævnte skrides der altid ind. 

Bilag